Antistresový míček

06.11.2016 18:17

Během přípravy na tuto schůzku jsem se nechala inspirovat televizními Šikuly - výroba antistresového míčku se mi zdála jako fajn nápad. Doufám sice, že děti
v mých hodinách moc stresu nazažívají (alespoň se o to ze všech sil snažím), ale známky motorického neklidu nebo nezvládnuté zlosti občas u některých z nich pozoruji. Tak snad bude míček k užitku :-)

Podívejte se na průběh i výsledky našeho tvoření.