OTISKOVÁNÍ VOSKOVÝCH OBRÁZKŮ

Pomůcky a materiály: pauzovací papír, výkres, voskovky, staré noviny, papír, žehlička

Pracovní postup: Na pauzovací papír nakreslíme voskovkami obrázek, snažíme se, aby vrstva vosku byla co největší.

Obrázek položíme voskovou vrstvou na výkres, (to celé podložíme starými novinami)...

...a přes čistý papír přežehlíme.

Pokud chceme mít hotových obrázků více (můžeme takto vyrábět třeba vánoční přání), po každém přežehlení znovu pokreslíme pauzovací papír voskovkami.